flam logo

Foreningen Lagerindretning og Materialehåndtering

FLAM er brancheforening for leverandører af lagerindretning og udstyr til materialehåndtering på lageret.

I regi af foreningen samarbejder branchen om at informere om de lovpligtige, årlige sikkerhedstjek på lagrene og om at understrege vigtigheden af, at et sikkerhedstjek altid udføres af fagligt uddannede inspektører.

Via FLAM kan du få henvisning til fagligt uddannede inspektører, der kan gennemføre et korrekt sikkerhedstjek af dit lager.

Vil du vide mere om de lovpligtige, årlige sikkerhedstjek, kan du læse flere detaljer i materialet Pallereoler og sikkerhed på lageret.

Brancheforeningen FLAM

 

Er sikkerheden i top på lageret?
På mange lagre sker der hvert år arbejdsulykker, fordi reolerne ikke overholder gældende regler og krav.

Ved at gennemføre det lovpligtige, årlige sikkerhedstjek – og få det udført af fagligt uddannede inspektører – kan arbejdsulykker på lagrene i højere grad undgås.

Det skal være fagligt uddannede inspektører med:
- den rette faglige uddannelse og tekniske indsigt
- viden om de aktuelle danske og europæiske regler og krav
- adgang til aktuelle belastningstabeller og anden relevant data

Det er din og dine medarbejderes garanti for et korrekt sikkerhedstjek af lageret.

Har din virksomhed råd til at lade være?

Klik her, og læs mere.
’Sikkert lager – sikre medarbejdere’

’Er sikkerheden i top på lageret?’


Sikring mod personskader med hylder i pallereoler ved følgende forhold:.

• Over plukkepladser
• Over gennemkørsler
• Over flugtveje
• Over slangevindere, brandskabe, etc.
• Over el-tavler eller lignende

Download ny FLAM 2018 vejledning

Se den fulde korrespondance med AT.


Hvornår skal der være rygnet på pallereoler?

Se arbejdstilsynets ”vejledning rygnet” modtaget 25.10.2018 sagsnummer 20180067088 

Bito Lagerteknik A/S  ·  Constructor Danmark A/S  ·  EAB A/S  ·  MAS - Høvik A/S  ·  Hans Schourup A/S  ·  Reolux Danmark A/S  ·  Thanex A/S